Sense plàstic a la UPV

Unitat de Medi Ambient

La Universitat Politècnica de València és una institució pública compromesa amb el medi ambient, que juntament amb el compromís de les cafeteries es proposa minimitzar l’elevat nombre de residus que es generen.

Les mesures que es proposen per la Unitat de Medi Ambient de la UPV consisteixen a disminuir la utilització de plàstics en els materials dels menús universitaris, ja que el plàstic allibera gran quantitat de toxines en l’ambient i degut el seu extens temps de degradació genera múltiples danys en els ecosistemes.

La Casa de l’Alumne vol brindar el seu suport a aquesta gran iniciativa de millora mediambiental, posat el que reciclatge és una bona opció per a disminuir la contaminació en la Terra pel plàstic, però en realitat ja no és ni suficient, ni resulta sostenible.

Consulta les mesures que voluntàriament s’han introduït en els establiments de restauració de la UPV ací.

Imagen planeta de Iberdrola
“Els plàstics s’han convertit en un problema per al planeta i a les nostres mans està revertir aquesta situació.”