Per a delegacions d’alumnes i associacions

S’ha de presentar la següent fulla de sol·licitud, emplenar-la i remetre-la a la següent adreça de correu electrònic: casalum@upv.es

Es contestarà un correu electrònic confirmant disponibilitat i instruccions.

Sol·licitud

DENOMINACIÓNIMAGEN DEL MATERIAL
ALTAVOCES
ALARGADERAS DE 15 METROS
MICRÓFONOS
ESTUFAS
PUNTERO LÁSER
TELEVISIÓN
PROYECTOR
CABLE HDMI
NEVERA
ESCÁNER
PIZARRA
PIZARRA CON RUEDAS
CARPA
ATRIL
CABALLETE
PANTALLA PROYECTOR
EQUIPO DE MEGAFONÍA