Consum energètic

El Sistema de Gestió Ambiental de la UPV arreplega i processa gran quantitat d’informació sobre el comportament ambiental de la universitat. Un dels objectius del sistema és informar i sensibilitzar al personal perquè conega quins són els efectes reals que les seues activitats tenen sobre el mitjà i perquè introduïsca en el seu treball diari costums que permeten minimitzar l’impacte negatiu que puguen tenir aqueixes activitats. En el següent enllaç podràs trobar el consum energètic de l’edifici de la Casa de l’Alumne.

⚡️Consum energètic⚡️