Planta Tercera

L’última planta és l’espai de la representació dels alumnes de la Universitat Politècnica de València. Està formada per la Delegació d’Alumnes de la UPV, on es troben els despatxos dels representants d’alumnes de la UPV, inclòs el despatx del delegat o delegada d’alumnes de la Universitat.

En aquesta planta es troba la gestió tècnica i administrativa de la Casa de l’Alumne.

I, per acabar, en aquesta última planta tenim la sala de juntes, per a l’ús general dels usuaris de la Casa de l’Alumne. En aquesta sala es porten a terme actes oficials, recepcions, etc.

Sala taller

Aquesta sala està destinada a la formació acadèmica i personal dels alumnes. Es duran a terme activitats com ara: cursos, conferències, seminaris o tallers.

Els temes a tractar poden ser proposats pels mateixos alumnes.