40th Anniversary of the Constitution

Article 27.

 1. 1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.
  2. L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.
  3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que els fills reben la formació religiosa i moral que vaja d’acord amb les seues conviccions.
  4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
  5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.
  6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.
  7. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics, en els termes que la llei establesca.
  8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.
  9. Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reunesquen els requisits que la llei establesca.
  10. Es reconeix l’autonomia de les Universitats, en els termes que la llei establesca.

La Casa de l’Alumne se suma als actes commemoratius del 40 aniversari de la Constitució espanyola sota el lema “40 anys de constitució, 40 anys en democràcia” i ho fa amb una exposició pensada perquè l’alumnat puga consultar La Constitució i descobrir diverses edicions d’aquesta. L’exposició romandrà oberta al públic en l’hall de la Casa de l’Alumne fins al 10 de desembre amb accés lliure.

Enllaços d’interès

https://www.constitucion40.com/