NOVA IDENTITAT MARCA CASA DE L’ALUMNE

La proposta del logotip representa la interdisciplinaritat que caracteritza a la Casa de l’Alumne, per ser un espai d’unió de futurs professionals de diferents àmbits.

Està format per dos quadrats diferents que simbolitzen les diferents disciplines, els quals, s’uneixen en un arc central representant la Casa, que és el seu punt de trobada.

Aquest logotip és versàtil i adaptable en funció de la Casa de l’Alumne en el qual s’use, ja que la seua estructura es transforma en la silueta característica de cada campus.

Permet crear dissenys atractius i diferents juntament amb els altres recursos gràfics creats a partir dels valors de les Cases.

És una identitat completa i flexible que s’ajusta a les necessitats.