Assessor jurídic

El servei d’assessoria jurídica per als estudiants UPV, queda suspès temporalment.
Quan es reprenga, es comunicarà per les xarxes socials de la Casa de l’Alumne, i a través de la pàgina web https://casadelalumno.blogs.upv.es/