Retro Game Jam

Durant els passats dies 18 i 19 de novembre es va celebrar la primera Game Jam d’aquest curs, en col·laboració amb ACM UPV. La Game Jam és una activitat on tant alumnes com gent de fora de la UPV interessada en el desenvolupament de videojocs, s’ajunten en equips per a desenvolupar un videojoc d’una temàtica concreta, en aquesta ocasió temàtica “retro”.