Exposició “Trobada de practiques i Projectes de Cooperació”

Tots els anys, estudiants de la UPV tenen l’oportunitat de participar en projectes de cooperació amb les beques PCD, MERIDIES i VALENCIACOOPERA del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD). Aquesta exposició, pretén posar-li cara a les protagonistes d’aquests projectes.