BEST València 2019

Tots els anys cada grup BEST organitza una competició d’enginyeria en les quals els estudiants posen a prova els seus coneixements, creativitat, habilitats de treball en equip per a resoldre un problema proposat amb temps i materials limitats, tractant de donar la solució més funcional i creativa.
L’activitat va tenir lloc els dies 26 i 28 amb diferents xarres/col·loquis i activitats diverses.

Més informació