25N Dia Contra la Violència de Gènere

Què és la violència de gènere?

«Tot acte de violència de gènere que resulte o puga resultar en sofriment físic, sexual o mal psicològic o sofriment a la dona, incloses les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, ja siga que ocórrega en públic o en la vida privada» Declaració de les Nacions Unides, 1993

Ni una menys.

Per a més informació sobre els actes que es realitzaran al llarg de València:
valencia25novembre